Escribe y encuentra lo que buscas:

Ponte al día

Empreses internacionals i drets humans

En els darrers anys ha crescut extraordinàriament la sensibilització de l'opinió pública al voltant de la necessitat que les empreses desenvolupin les seves activitats econòmiques amb ple respecte pels drets humans i el medi ambient.

En aquest sentit, la resolució 359/XI, sobre el respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l'exterior, aprovada pel Parlament de Catalunya el novembre de 2016, "insta el Govern a iniciar, en el termini de vuit mesos, els treballs per a crear i enraigar un centre d'estudi i d'avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior que disposi d'instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l'àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de la societat civil, del Govern i del Parlament mateix".

 

En aquests moments de definició de la política pública de Catalunya sobre la relació entre les empreses i els drets humans, l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya van organitzar els dies 16 i 17 de febrer el seminari internacional “Empreses i drets humans: comparant experiències. Una mirada centrada en la perspectiva extraterritorial”. El seminari internacional, que ve tenir lloc al Parlament de Catalunya, tenia per objectiu plantejar els principals problemes que afronta aquesta qüestió i conèixer les iniciatives més avançades de diferents estats per a la promoció del respecte dels drets humans per part de les empreses.

La directora acadèmica de la Càtedra MANGO d’RSC d’ESCI-UPF, Silvia Ayuso, va participar en la 5a sessió, que versava sobre els mecanismes d’accés a la justícia i a la compensació des de la perspectiva extraterritorial i va parlar d’iniciatives de Responsabilitat Social Corporativa que aborden els drets humans.